Bestuur

Cultura Venray is een stichting. De statuten zijn in lijn met de Governance Code Cultuur en de beoogde ANBI-status.

Het bestuur bestaat uit:

 • Wil van Gorkum – Voorzitter
  Wil is docent Kunstzinnige Vorming bij Raayland College Venray en was lid van de regiegroep voorafgaand aan Cultura Venray.
 • Patricia Haegens – Secretaris 
  Patricia is communicatie manager / online marketeer en was als ouder betrokken bij het voormalige KCJ en het co-creatieproces leidend tot Cultura Venray.
 • Frans Vermeulen – Penningmeester
 • Marlies van Zeben – Bestuurslid

Gekozen is voor een bestuur plus directiemodel. Dit bestuursmodel past bij de organisatie-omvang en zorgt ervoor dat:

 • het bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten van Cultura Venray
 • tegelijkertijd zoveel mogelijk het werk wordt uitgevoerd door de medewerkers in dienst van de stichting (de motor)

Bij de samenstelling van het bestuur is gelet op:

 • diversiteit bestuur (spreiding man/vrouw, leeftijd, achtergrond)
 • specifieke deskundigheid, bestuurlijke ervaring en verbinding met het Venrayse culturele veld
 • instemming met en enthousiasme voor het idee achter Cultura Venray

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.