Kunst & Cultuur in Venray

Beleid en Verantwoording

Nadat de gemeenteraad in mei 2016 besloot tot de oprichting van Cultura Venray is de regiegroep op zoek gegaan naar een kwartiermaker. Deze heeft in de afgelopen maanden veel partners gesproken. Verder zijn soortgelijke initiatieven bekeken. Ook zijn bestuursleden voor de stichting Cultura Venray gevonden en is de stichting formeel opgericht.

Ook is dit ondernemingsplan en een subsidieaanvraag ingediend bij het College van B&W Venray. Het college oordeelde positief over dit plan en stelt subsidie beschikbaar aan de stichting Cultura Venray.

Cultura Venray is ondertussen opgestart en heeft al veel aspecten uit het ondernemingsplan uitgevoerd. Klik hier voor het ondernemingsplan van Cultura Venray

Inmiddels is de jaarrekening voor het kalenderjaar 2016 door de accountant opgesteld en gepubliceerd. Klik hier voor de jaarrekening 2016 van Stichting Cultura Venray.

Lees hier meer over de werkzaamheden van en de verantwoording over de eerste acht maanden van Cultura Venray.

“Cultura Venray is tot stand gekomen dankzij de inzet en betrokkenheid van velen uit het Venrayse kunst- en cultuurveld. Met deze netwerkorganisatie behouden we een rijk en gevarieerd aanbod aan kunst- en cultuur(educatie) voor de gemeenschap”, zegt voormalig wethouder Lucien Peeters. “Ze geeft bovendien de gewenste krachtenbundeling binnen dat gebied verder vorm. Zo ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen voor organisaties, zowel individueel als in samenwerking met elkaar en overige cultuurnetwerkpartners”.