ANBI – Governance Code Cultuur

ANBI - GCC

Cultura Venray onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.

ANBI
Stichting Cultura Venray is 26 juli 2016 opgericht en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) publiceert Cultura Venray de volgende benodigde gegevens:

Naam
Stichting Cultura Venray
RSIN/fiscaal nummer 856606224
KVK 66555620

Contactgegevens
Stichting Cultura Venray
Postadres: Schoutenstraatje 8, 5801 BS Venray
Telefoon: +31 (0)478 785429
E-mail: info@culturavenray.nl

Beleid en Verantwoording
Het ondernemingsplan, de jaarrekeningen en verslagen van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden op de pagina: Beleid en Verantwoording

Bestuursleden
Wil van Gorkum – Voorzitter
Patricia Haegens – Secretaris
Frans Vermeulen – Penningmeester
Marlies van Zeben – Bestuurslid

Het bestuursmodel staat op pagina 20 van het ondernemingsplan
Over de samenstelling en wijziging van het bestuur staat het volgende in de statuten:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
  2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures – moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden — een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar.


Het beloningsbeleid

De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van het ondernemingsplan. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.