ANBI – Governance Code Cultuur

ANBI - GCC

Cultura Venray onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.

ANBI
Stichting Cultura Venray is 26 juli 2016 opgericht en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) publiceert Cultura Venray de volgende benodigde gegevens:

Naam
Stichting Cultura Venray
RSIN/fiscaal nummer 856606224
KVK 66555620

Contactgegevens
Stichting Cultura Venray
Postadres: Schoutenstraatje 8, 5801 BS Venray
Telefoon: +31 (0)643353318
E-mail: martin@culturavenray.nl

Doelstelling en beleidsplan
De doelstelling en het ondernemingsplan zijn te vinden op de pagina: Beleid en Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten van de eerste acht maanden van Cultura Venray en de jaarrekening van 2016 zijn te vinden via de pagina Beleid en Verantwoording of via onderstaande links:
Lees hier meer over de eerste acht maanden van Cultura Venray
Klik hier voor de Jaarrekening 2016 van Cultura Venray

Bestuursleden
Wil van Gorkum – Voorzitter
Patricia Haegens – Secretaris
Frans Vermeulen – Penningmeester
Marlies van Zeben – Bestuurslid

Het bestuursmodel staat op pagina 20 van het ondernemingsplan
Het bestuur heeft op dit moment geen openstaande vacatures.
Over de samenstelling en wijziging van het bestuur staat het volgende in de statuten:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
  2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures – moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden — een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar.


Het beloningsbeleid

De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van het ondernemingsplan. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.