Over Cultura Venray

Over Cultura Venray

Cultura Venray is de netwerkorganisatie voor en van partners die willen bijdragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Ze initieert, jaagt aan, innoveert en helpt realiseren. Als spin in het web verbindt ze vraag en aanbod. Ze versterkt de beleving, beoefening en waardering van kunst en cultuur zodat alle inwoners van Venray en omgeving op een laagdrempelige manier kunst en cultuur ontdekken.

Onze missie luidt: Het versterken van kunst- en cultuurbeleving, -beoefening en waardering, in de breedste zin, in Venray en omgeving.

Aan Cultura Venray ligt de volgende visie op kunst en cultuur ten grondslag:
– kunst en cultuur zijn voor mens en samenleving basisbehoeften
– kunst en cultuur stimuleren creativiteit en talentontwikkeling
– kunst en cultuur zijn belangrijke aspecten van het ‘nieuwe leren’ en ’onderwijs van de toekomst’
– kunst en cultuur dragen bij aan een leefbare samenleving en een gezond vestigingsklimaat voor zowel bedrijven/instellingen als nieuwe inwoners in de gemeente Venray

Cultura Venray is een stichting. De statuten zijn in lijn met de Governance Code Cultuur en de ANBI-status.