Categorie: Historie/musea

Historie/musea

Stichting Carillon Venray

Stichting Carillon Venray

>

Het carillon moet klinken! De Stichting Carillon Venray zet zich in voor het behoud, de bespeling en de promotie van het prachtige carillon in de toren van de Petrus’ Banden Kerk in Venray en voor het organiseren van culturele activiteiten die verband houden met deze toren.

http://www.carillon-venray.nl/

info@carillon-venray.nl
0478 584687

Historische Kring Oostrum en Spraland

Historische Kring Oostrum en Spraland

>

Verwerven en exposeren van historische en hedendaagse voorwerpen met betrekking tot Oostrum e.o.

https://rooynet.nl/historischekringoostrumenspraland

historischekringoostrum@ziggo.nl
0478 583805

Historie Peel-Maas-Niersgebied

Historie Peel-Maas-Niersgebied

>

Geschiedenis en cultuurbeoefening over de landsgrens heen in de regio

http://www.peel-maas-niers.eu/

Rien van den Brand
rien.vandenbrand@hetnet.nl
0478 582819

Venray Monumentaal

Venray Monumentaal

>

Instandhouden monumenten in Venray

https://rooynet.nl/venraymonumentaal

venraymonumentaal@live.nl
0478 516503

Koninklijke Sint Willibrodusgilde

Koninklijke Sint Willibrodusgilde

>

Archeologische Werkgroep Venray

Archeologische Werkgroep Venray

>

Archeologie van Venray

https://rooynet.nl/archeologischewerkgroepvenray

awvenray@venraysmuseum.nl
0478 510876

Penningkruid 87, 5803 KK Venray

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum

>

Vastleggen en uitdragen historie van dorpen

Odapark

Odapark

>

Odapark is een uniek centrum voor hedendaagse kunst, waar eigenzinnige, vernieuwende en grensverleggende kunst op een toegankelijke manier tentoongesteld wordt. Naast reguliere exposities organiseert Odapark heeft al diverse grote kunstmanifestaties georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van Odapark is het Beeldenbos. Ook heeft het Odapark het Theehuis, de multifunctionele projectruimte en de foyer van Odapark. Hier wordt hedendaagse kunst gepresenteerd en vinden regelmatig eigentijdse en klassieke concerten en literaire lezingen plaats.

http://www.odapark.nl/ https://www.facebook.com/odaparkvenray

info@odapark.nl
0478 513690

Merseloseweg 117, 5801CC Venray

LGOG Kring Venray e.o.

LGOG Kring Venray e.o.

>

Limburgs Geschiedenis- en Oudheidkundig Genootschap

http://www.lgog.nl/kVenray.htm

geertnelissen@home.nl
0478 587361

Sint Nicolaasgilde

Sint Nicolaasgilde

>

Sinterklaasintocht Venray

http://www.sinterklaasinvenray.nl/

info@sinterklaasinvenray.nl