Het Kunstencentrum Jerusalem houdt na de zomervakantie op te bestaan. Maar ‘hoe nu verder’? Wat gebeurt er met het gebouw? Er heersen vooral veel vragen omtrent dit onderwerp.
Cultura Venray houdt zich op dit moment bezig met drie grote takken binnen het Kunstencentrum Jerusalem:

  • Muziek in de Klas
  • HaFa muziekonderwijs
  • Het Jerusalemgebouw


Muziek in de Klas
Zo’n 40% van de kinderen op basisscholen in Venray krijgt muziekonderwijs onder de noemer ‘Muziek in de Klas’. Dit onderwijs wordt verzorgd en ondersteund door het Kunstencentrum Jerusalem. Echter wat betekent dit voor Muziek in de Klas in het schooljaar 2017-2018 als het kunstencentrum per 1 september haar huidige activiteiten stopt? Met deze vraag is Cultura Venray in december 2016 aan de slag gegaan. Omdat er in Horst aan de Maas ook veel basisscholen zijn die  ‘Muziek in de klas’ afnemen, heeft Cultura Venray de samenwerking opgezocht met een muzikale partij uit Horst aan de Maas: de Muzikantine.
Al snel bleek dat de basisscholen die nu deelnemen aan Muziek in de Klas daar in principe graag mee doorgaan. Hierbij komt echter de complicerende factor dat SPOV zich in financieel zwaar weer bevindt. Het schooljaar 2017/ 2018 staat daarom voor SPOV in het teken van financieel herstel. Mogelijk heeft dat consequenties voor de deelname van scholen aan Muziek in de Klas of andere culturele activiteiten. Cultura Venray zoekt naar mogelijkheden om op zoveel mogelijk scholen in Venray de continuïteit van Muziek in de Klas te waarborgen.
–> Voor vragen over Muziek in de Klas of cultuureducatie op basisscholen, neem contact op met Sanne 

HaFa muziekonderwijs
‘Hoe nu verder?’ is een veel voorkomende vraag binnen de wereld van het HaFa muziekonderwijs. In nauwe samenwerking met medewerkers van het KCJ en een vertegenwoordiging uit de Federatie van Muziekgezelschappen uit de gemeente Venray (FMV) is er nagedacht over hoe het muziekonderwijs voor harmonieën en fanfares na het stoppen van Kunstencentrum Jerusalem toch kan worden voortgezet. Om tot een goed voorstel te komen is in kaart gebracht wat de huidige situatie is omtrent (jeugd)leden, die muziekles volgen, van muziekverenigingen in de gemeentes Venray, Horst aan de Maas en Boxmeer. Daarnaast is gekeken naar de huidige kosten, de inzet van muziekdocenten en locaties van de muzieklessen. Ook zijn er verschillende gegevens verkregen via de muziekverenigingen uit de gemeente Venray. Vervolgens is gekeken naar het subsidiebeleid in aangrenzende gemeenten zoals Horst aan de Maas en Boxmeer en ‘voorbeelden uit de buurt’, zoals Myouthic en de stichting BBGB.
Tijdens het vergaren van deze informatie is er nauw samengewerkt met alle betrokken partijen. Tijdens het proces is er geluisterd naar de verschillende muziekverenigingen in de gemeente Venray. Er is onder andere geluisterd naar de wensen op het vlak van service en ondersteuning voor de harmonieën en fanfares in de gemeente Venray. Op grond van alle vergaarde informatie is een voorstel opgesteld dat wordt besproken met alle betrokkenen.
–> Voor vragen over het HaFa muziekonderwijs neem je contact op met Marloes

Het Jerusalemgebouw
Op 21 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Venray ingestemd met de afbouw van de Stichting Kunstencentrum Jerusalem. Dit betekent dat per 1 september 2017 de huidige activiteiten van het KCJ stoppen. Het is echter de bedoeling van de gemeente om het Jerusalemgebouw ook na 1 september beschikbaar te houden voor maatschappelijke activiteiten, zo ook voor kunst en cultuur. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, is Cultura Venray gevraagd om deel te nemen in een werkgroep die verder bestaat uit betrokken gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van het huidige kunstencentrum.
De komende periode zal in kaart gebracht worden wat de wensen zijn vanuit de huidige medewerkers om hun lesactiviteiten als zelfstandige of als collectief voort te zetten. Ook wordt in kaart gebracht wie als externe organisatie (op dit moment niet deel van het KCJ) belangstelling heeft voor gebruik van het gebouw. Doel is het gebouw zo goed mogelijk in te zetten voor de Venrayse samenleving en bij te dragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat.
–> Voor vragen neem contact op met Peter 

 

Reacties (5)

veronika jong

mrt 27, 2018 at 9:41 AM

Graag contact met Maurice Keulen voor het geven van vioolles aan ong. 10 kinderen voor direct.

tel 0495552454 of 0620299478

Reply

Serge Koenen

apr 02, 2018 at 3:53 PM

Ik vind dat de SPOV / gemeente Venray met elkaar om de tafel moeten om muziek in de klas garant te stellen voor 100% van alle basisscholen. Alleen wanneer dat is bereikt kan de gemeente Venray nog enigszins met droge ogen beweren dat ze niet aan puur afbraakbeleid hebben gedaan. Jammerlijk is, dat er thans geen gebalanceerde doorlopende leerlijn muziek in Venray te krijgen is vanuit iedere basisschool. Al was het maar om kinderen spelenderwijs het plezier en de voordelen van muziekactiviteiten te laten ontdekken. We lopen achter de feiten aan qua persoonsontwikkeling van ieder kind op cultureel-maatschappelijk gebied en missen kansen om het offline culturele element als tegenhanger te bieden of in verbinding te brengen met de online wereld welke anders als zuiver consumptief of afhankelijk makend kan worden beschouwd. Culturele samenhang is voorwaarde in een pluriforme samenleving, om democratische waarden en idealen die beschaving en cohesie tussen bevolkingsgroepen in stand te houden, een kans te geven. Wil je talent ontwikkelen dan moet het vroeg ‘opgeraapt’ worden, zoals dit ook geldt voor sport. Wil je het een kans geven om tot wasdom te groeien zijn doorlopende leerlijnen en maatwerk onontbeerlijk.
PS: mijn uren muziek zijn gevuld dus het is niet alsof ik puur voor mijn eigen hachje spreek. Mijn dochter van 8 maanden gun ik vriendjes en vriendinnetjes die snappen dat er nog wat anders te beleven/kiezen is dan wat via de mainstream kanalen wordt aangeleverd.

Reply

Marloes Kempkens

apr 03, 2018 at 9:10 AM

Hoi Serge,

Dank voor je reactie. Ik heb je reactie doorgestuurd naar Martin.
Hij zal je antwoorden.

Mvg, Marloes | Cultura Venray

Reply

Marianne

apr 10, 2019 at 5:03 PM

Waar vind ik ergens welke activiteiten er zijn in Jeruzalem gebouw? En wie is contactpersoon hiervoor?

Reply

Marloes Kempkens

apr 11, 2019 at 9:21 AM

Hoi Marianne,

Ik leg je vraag even voor aan mijn collega Martin. Hij weet hier misschien wel meer van.

Mvg, Marloes ^Cultura Venray

Reply

Geef een reactie